Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

АВТОНОМ

Назад

АВТОНОМ

СРЕДНО РАНЕН, ОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
600 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Изключително висок потенциал за добив (получен рекорден добив през 2016 г–1100 кг/дка, с. Бръшлен)
Добра студоустойчивост
Висока толерантност на засушаване, която го прави много подходящ за Южна България
През годините на изпит – ване е показал среден добив за Северна България – 110 % към стандарта Енола, а за Южна България – 108 %
Качество: Група “Б“

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Едро червено зърно
Дълъг клас
Средна височина на стъблото с добра устойчивост на полягане
Висока хектолитрова маса

 

123