Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

АСКОНА

Назад

АСКОНА

СРЕДНО РАНЕН, ЗИМЕН, МЕК, ОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
550 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Отличен потенциал за добив
Висока конкурентност при интензивни условия на отглеждане и умерени засушавания през вегетацията
Много добри характеристики на класа. Едри зърна с висока маса на 1000 семена

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Височина: 70- 80 см
Маса на 1000 семена: средна
Група по качество: силна пшеница
Братимост: висока
Много добри характеристики на класа
Едри зърна с висока маса на 1000 семена
Подходящ за широко райониране

 

123