Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

БАСМАТИ

Назад

БАСМАТИ

СРЕДНО РАНЕН, ОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
450-500 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Засяване: последната седмица на септември и началото на октомври
Хербициди: чувствителен към chlortoluron
Фунгициди: много добра устойчивост на болести
Растежни регулатори: при залагане на високи добиви (> 7м/ха) и/или при торене с високи дози азот, се препоръчва използването на растежни регулатори.
Братене: силно изразено

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Едри зърна
Зимен сорт хлебна пшеница
Нисък хабитус
Висок добивен потенциал
Абсолютна маса на зърното е 43,4г, а хектолит- ровата е над 80.0. Съдържанието на мокър глутен е 28%, а на суров протеин 14.4. Числото на хлебопекарната сила е 57 условни  диници, а общата стъкловидност е 80%.

 

123