Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

ПС ВИРИНЕЯ

Назад

ПС ВИРИНЕЯ

СРЕДНО РАНЕН, ЗИМЕН, ОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
550 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Висока стопанска стойност
Висок добивен потенциал

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Средно висока
Червен стъклен лом на зърното
Устойчив сорт на полягане
Високо съдържание на глутен 28- 32 %
Протеин 12 -13 %

 

123