Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

ПС МАДАРА

Назад

ПС МАДАРА

СРЕДНО РАНЕН, БЕЗОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
500 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Средно за периода на сортоиз-питване в ИАСАС в 17 пункта са получени 684 кг/дка – 112,3 и 104,9% към стандартите за Б група сортове Садово 1 и Враца. Превишава средният стандарт на двата сорта с 8,5%. При сорто изпитването през 2007/2008 г. в Чепинци е получен добив от 1101 кг/дка, при 1079 за Плиска и 1028 за Енола. По качество се отнася към група Б – средни, с повешена сила пшеница. През същата година при добив 850 кг/дка във всички пунктове за сортоиз-питване в Северна България превишава Енола с 67 кг/дка.

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

 

123