Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

ПС СЕВАСТИАНА

Назад

ПС СЕВАСТИАНА

БЕЗОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
550 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Добра студоустойчивост
Висока зимоустойчивост
Добра сухоустойчивост
Устойчив на полягане

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Червено зърно
Височина: средна
Добра братимост
Маса на 1000 зърна: 45г

 

123