Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

РЕЦИПРОК

Назад

РЕЦИПРОК

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН, ОСИЛЕСТ, РАНЕН, ХЛЕБЕН СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
550СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Зимен тип
Селекционер: LEMAIRE DEF FONTAINES (Лемер Дефонтен)
Регистрирана: Франция 2013
Кръстоска: Koréli x Apache (Корели х Апаш)
Регистрирана във Франция при 105.7% от контролите

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Средна устойчивост на мраз и полягане
Високо специфично тегло
Добро съдържание на протеин и P/L коефициент около 1.0

 

123