Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

СИЛВЕРИО

Назад

СИЛВЕРИО

РАНЕН, ЗИМЕН, ОСИЛЕСТ СОРТ – СЕИТБЕНА НОРМА
450-500 СЕМ/М2

 

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Реални предимства при динамични климатични условия
Слабо чувствителна на ниски температури
Ниско чувствителна на полягане
Силно братене
Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron)
Засяване и посевна норма: последната седмица на септември и първата на октомври
Висок добивен и качествен потенциал
Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Висока абсолютна маса
Високо съдържание на протеин
Висока маса на 1000 семена

 

123