Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

Обява

Уведомяваме Ви, че фирма „ПЕСТИЦИД“ ЕООД, гр. Костинброд, област София има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на „ Фотоволтаична електроцентрала – ФЕЦ находяща се върху покриви на сгради в ПИ 67708.306.572, по плана на гр. Смядово, община Смядово” , в имот собственост на фирмата.

Мнения и възражения да се подават в РИОСВ Шумен

За информация: 0885 397 316
welcome image welcome image

Присъедини се и получи своята регистрация, за да можеш да получаваш най-добрите цени на продукти селектирани от ПЕСТИЦИД!

Потребителски данни за вход в Моят Пестицид

Основни данни

Фирмени данни

Търговски представител

Моля попълнете всички полета, включително и желания консултат за вашия регион. След успешна регистрация, ще може да се впишете в платформата и да изпращате запитвания.

123