Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

Препарати за Царевица

Препарати за Царевица
corn symbol

Препарати за Царевица

В хранителната промишленост от царевица се произвеждат нишесте, декстрин, течна и медицинска глюкоза. От царевичното масло се добива маргарин. Тя е суровина за производство на спирт, хартия, изкуствени влакна и различни лекарства. Няма друго културно растение в България, от което да се получават толкова много продукти, както от царевицата.

ExtraForce Alitii

КЛИК КОМБИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 300 г/л тербутилазин + 265 г/л диметенамид-П   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен почвен хербицид за борба с едногодишни житни и…
Виж повече »

Пик®

Ефективно и лесно решение срещу едногодишните широколистни плевели     Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен срок царевица едногодишни…
Виж повече »

Каспър®

Най-използваният хербицид в царевица през последните 3 години       Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен срок царевица…
Виж повече »

Мистрал® Плюс

Леснота и широкоспектърно действие – уникална ОД формулация     Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен срок царевица (за…
Виж повече »

Елумис™ ОД

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН хербицид за категоричен контрол     Култура За контрол на Доза Приложение царевица едногодишни и многогодишни житни и широколистни…
Виж повече »

Камикс®

Ефикасност + широк спектър + отлична селективност     Култура За контрол на Доза Приложение царевица едногодишни житни и широколистни…
Виж повече »

Дуал Голд®

  Култура За контрол на Доза Приложение карантинен срок слънчоглед, царевица, соя, захарно цвекло, памук, фасул, люцерна едногодишни житни в…
Виж повече »

Гардоприм® плюс Голд

Надеждно решение срещу смесеното заплевеляване       Култура За контрол на Доза Приложение карантинен срок слънчоглед едногодишни житни и…
Виж повече »

ДИМБО 480 СЛ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 480 г/л дикамба   ХАРАКТЕРИСТИКА Селективен вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели при царевица   МОМЕНТ НА…
Виж повече »

ОСОРНО СК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 100 г/л мезотрион   ХАРАКТЕРИСТИКА Селективен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели царевица за фураж…
Виж повече »

Бисмарк КС

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 55 г/л кломазон + 275 г/л пендиметалин   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен почвен хербицид за борба с едногодишни житни и…
Виж повече »

ШАРПЕН 33 ЕК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 330 г/л пендиметалин   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели при слънчоглед…
Виж повече »

Стратос® Ултра

Активни вещества: Циклоксидим 100 г/л   Приложение: Слънчоглед: Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища. Прилага се…
Виж повече »

Спектрум®

Активни вещества: Диметенамид – П, 720 гр/л   Приложение: Срещу едногодишни житни и някои широколистни. Прилага се почвено след сеитба…
Виж повече »

Стомп® Аква

Активни вещества: Пендиметалин 455 г/л   Приложение: Срещу едногодишни житни и някои широколистни. Прилага се след сеитба преди поникване на…
Виж повече »

Ретенго

Активни вещества: Пираклостробин 200 г/л   Приложение: За борба срещу листен пригор и листна ръжда

Съксесър™ ТХ

Почвен и ранно вегетационен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели   АКТИВНО ВЕЩЕСТВО – 300 г/л петоксамид…
Виж повече »

Кабадекс™ Екстра

Активни вещества: Флорасулам – 16.7 г/л Мезотрион – 267 г/л Формулация: Суспензионен концентрат (СК) Категория на употреба: Втора професионална Какви…
Виж повече »

Мустанг® 306,25 CK

Активни вещества: Флорасулам – 6,25 г/л 2,4Д естер – 300 г/л Формулация: Суспензионен концентрат (СК) Категория на употреба: Непрофесионална Какви…
Виж повече »

Виктус® ОД

Активни вещества: Никосулфурон – 40 г/л Формулация: Маслена дисперсия (ОД) Категория на употреба: Непрофесионална Какви са практическите предимства? → Гъвкава…
Виж повече »

Старане ™ Голд

Активни вещества: Флуроксипир – 100 г/л Флорасулам – 1 г/л Формулация: Суспо-емулсия (СЕ) Категория на употреба: Втора професионална   Какви…
Виж повече »

Дерби ® Супер Едно

Активни вещества: Флорасулам – 150 г/кг Аминопиралид калий – 300 г/кг Формулация: Водоразтворими гранули (ВГ) Категория на употреба: Втора професионална…
Виж повече »

КАПРЕНО СК

Тип продукт и формулация: Хербицид; Суспензионен концентрат – СК Активно вещество: Темботрион – 345 г/л, Тиенкарбазон-метил – 68 г/л, Изоксадифен-етил…
Виж повече »

ЛАУДИС ОД

Тип продукт и формулация: Хербицид; Маслена дисперсия – ОД Активно вещество: Темботрион – 44 г/л, Изоксадифен-етил (антидот) – 22 г/л…
Виж повече »

EКИП ОД

Тип продукт и формулация: Хербицид; Маслена дисперсия – ОД Активно вещество: Форамсулфурон – 22,5 г/л, Изоксадифен–етил – 22,5 г/л  …
Виж повече »

123