Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

Препарати за Житни култури

Препарати за Житни култури
wheat symbol

Препарати за Житни култури

Житните култури са ценна суровина за хранително-вкусовата, пивоварната и спиртоварна промишленост. Сламата, която се отделя при жътвата е основен груб фураж за преживните селскостопански животни.

ExtraForce Alitii

ExtraForce ERMEI

ExtraForce gurii

Цитрин Макс

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО Циперметрин 500 г/л   ФОРМУЛАЦИЯ Eмулсионен концентрат (ЕК)   ХАРАКТЕРИСТИКА висококонцентриран пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие.…
Виж повече »

МОСПИЛАН 20 СГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 200 г/кг ацетамиприд   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен инсектицид за борба с неприятели при различни култури   МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ…
Виж повече »

Модус® Ево

Без полягане, по-добро развитие, по-високи добиви       Култура За контрол на Доза Приложение зимен ечемик забавяне на растежа,…
Виж повече »

Форс®

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА – двойно действие: контактно действие и допълнителен ефект чрез газова фаза   Разрешена употреба в България:    …
Виж повече »

Евур

Ефективният инсектицид – решение, на което може да разчитате   Разрешена употреба в България: Култура За контрол на Доза Приложение…
Виж повече »

Карате Зеон®

Логичният избор за борба с вредителите       Разрешена употреба в България: Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен…
Виж повече »

Елатус™ Плюс

Печелившата защита     Разрешена употреба в България: Елатус Плюс   Култура За контрол Доза Приложение пшеница (твърда и мека)…
Виж повече »

Елатус™ Ера

Идва нова ера в контрола на болести по житните култури     За контрол на: Пшеница Жълта ръжда (Puccinia striiformis),…
Виж повече »

Магнело ®

Специалистът за контрол на фузариум по класа   Култура пшеница   За контрол на: фузариум по класа (Fusarium spp.), септориоза…
Виж повече »

Аксиал ®

Голяма гъвкавост, отличен контрол и селективност   Култура пшеница ечемик   За контрол на: едногодишни житни плевели, в т.ч. див…
Виж повече »

Зеррате ®

За да постигаш целите си, трябва да гледаш надалеч   Култура Твърда и мека пшеница, Ръж, Тритикале   За контрол…
Виж повече »

Аксиал Едно

Едно решение срещу основните плевели в житни култури   Култура пшеница ечемик   Плевели едногодишни житни плевели, в т.ч. див…
Виж повече »

Баунти

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 430 г/л тебуконазол   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен фунгицид за болести при житни култури и рапица. Растежен регулатор за рапица…
Виж повече »

Комрад

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 200 г/л азоксистробин + 80 г/л ципроконазол   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен фунгицид за борба с болести при житни  …
Виж повече »

УНИКОРН ДФ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО сяра 700 г/кг + тебуконазол 45 г/кг   ХАРАКТЕРИСТИКА Комбиниран фунгицид с лечебно и предпазно действие   МОМЕНТ…
Виж повече »

Флуростар 200

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 200 г/л флуроксипир   ХАРАКТЕРИСТИКА Вегетационен системен хербицид срещу широколистни плевели при житни и царевица   МОМЕНТ НА…
Виж повече »

Дифланил

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 500 г/л дифлуфеникан   ХАРАКТЕРИСТИКА Селективен хербицид срещу едногодишни широколистни плевели   МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ При житни –…
Виж повече »

ЕРГОН ВГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 68 г/кг метсулфурон-метил + 682 г/кг тифенсулфурон-метил   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели при…
Виж повече »

Дует® Ултра

Активни вещества: Епоксиконазол 187 г/л + Метилтиофанат 310 г/л   Приложение: За борба с Брашнеста мана, Фузариоза, Кафява ръжда, Жълта…
Виж повече »

Диамант® Макс

Активни вещества: Пираклостробин 85 г/л + Епоксиконазол 62,5 г/л   Приложение: За борба с Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда,…
Виж повече »

Медакс Топ

Активно вещество: Прохексадион-калций 50 г/л + Мепикват хлорид 300 г/л

123