Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

Препарати за Рапица

Препарати за Рапица
rapeseed symbol

Препарати за Рапица

Основните приложения на рапицата са за фураж, производство на рапично олио, биодизел и като съставка в различни технически масла, медицински и козметични продукти и др.

ExtraForce Alitii

ExtraForce gurii

ЛОНТРЕЛ 72 СГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 720 г/кг клопиралид   ХАРАКТЕРИСТИКА Вегетационен противошироколистен хербицид   МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ При рапица 3-9 лист на културата.…
Виж повече »

Теридокс®

Отстранява рано конкуренцията на плевелите       Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен срок рапица едногодишни широколистни и…
Виж повече »

Топрекс®

Растежен регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата       Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен срок…
Виж повече »

Амистар® Голд

Фунгицид за основните болести по Слънчоглед и Рапица       Култура За контрол на Доза Приложение карантинен срок слънчоглед…
Виж повече »

Зетрола®

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА • Селективен, системен, вегетационен хербицид • Приложение в голям брой широколистни култури, вкл. рапица, слънчоглед и бобови •…
Виж повече »

Евур

Ефективният инсектицид – решение, на което може да разчитате   Разрешена употреба в България: Култура За контрол на Доза Приложение…
Виж повече »

Карате Зеон®

Логичният избор за борба с вредителите       Разрешена употреба в България: Култура За контрол на Доза Приложение Карантинен…
Виж повече »

СИНДОКСА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 300 г/кг индоксакарб   ХАРАКТЕРИСТИКА Инсектицид за употреба при маслодайна рапица и лозя   МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ При…
Виж повече »

Бисмарк КС

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 55 г/л кломазон + 275 г/л пендиметалин   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен почвен хербицид за борба с едногодишни житни и…
Виж повече »

Бутизан®

Активни вещества: Метазахлор – 400 г/л   Приложение: Срещу едногодишни широколистни и житни плевели. Прилага се почвено след сеитба преди…
Виж повече »

Карикс®

Активни вещества: 30 г/л метконазол 210 г/л мепикват-хлорид   Приложение: Ново поколение растежен регулатор и фунгицид осигуряващ пълна защита от…
Виж повече »

Карамба®

Активни вещества: Метконазол 60 г/л   Приложение: Фунгицид с растежно-регулаторен механизъм на действие осигуряващ пълна защита от болести (алтернария, листни,…
Виж повече »

Стратос® Ултра

Активни вещества: Циклоксидим 100 г/л   Приложение: Слънчоглед: Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища. Прилага се…
Виж повече »

Пиктор®

Активни вещества: Боскалид 200 г/л Димоксистробин 200 г/л   Приложение: За борба срещу фома, фомопсис, алтернария, склеротиния и сиво гниене…
Виж повече »

БО-ЛА – листен тор

Неорганичен тор за листно подхранване с бор и молибден, при маслодайна рапица, пшеница, слънчоглед и лозя   Състав: Бор (В)…
Виж повече »

Импакт™ 25 СК

Системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу икономически най-важните болести по зимни зърнено-житни и технически култури   АКТИВНО…
Виж повече »

Шадоу®

Активни вещества: Клетодим – 120 г/л Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: Втора професионална Какви са практическите предимства? →…
Виж повече »

ПРОПУЛС 250 СЕ

Тип продукт и формулация: Фунгицид; Суспо-емулсия – СЕ Активно вещество: Флуопирам – 125 г/л, Протиоконазол – 125 г/л    …
Виж повече »

ТИЛМОР 240 ЕК

Тип продукт и формулация: Фунгицид; Емулсионен концентрат – ЕК Активно вещество: Протиоконазол – 80 г/л, Тебуконазол – 160 г/л  …
Виж повече »

ФОЛИКУР 250 ЕВ

Тип продукт и формулация: Фунгицид; Емулсия, масло във вода – ЕВ Активно вещество: Тебуконазол – 250 г/л   Разрешен за…
Виж повече »

Прозаро 250 ЕК

Тип продукт и формулация: Фунгицид; Емулсионен концентрат – ЕК Активно вещество: Протиоконазол – 125 г/л, Тебуконазол – 125 г/л  …
Виж повече »

123