Моля, влезте във Вашия профил!

Вход

Препарати за Слънчоглед

Препарати за Слънчоглед
sunflower symbol

Препарати за Слънчоглед

Слънчогледът се отглежда за семената, от които се получава най-използваното в България растително масло.

ExtraForce Alitii

ExtraForce gurii

Амистар® Голд

Фунгицид за основните болести по Слънчоглед и Рапица       Култура За контрол на Доза Приложение карантинен срок слънчоглед…
Виж повече »

Зетрола®

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА • Селективен, системен, вегетационен хербицид • Приложение в голям брой широколистни култури, вкл. рапица, слънчоглед и бобови •…
Виж повече »

Листего® Плюс

Широкоспектърно решение за ефикасна борба с плевели и синя китка при Clearfield® Plus хибриди слънчоглед     Култура За контрол…
Виж повече »

Листего®

Решение за борба с плевели и синя китка при Clearfield® хибриди слънчоглед     Култура За контрол на Доза Приложение…
Виж повече »

Дуал Голд®

  Култура За контрол на Доза Приложение карантинен срок слънчоглед, царевица, соя, захарно цвекло, памук, фасул, люцерна едногодишни житни в…
Виж повече »

Гардоприм® плюс Голд

Надеждно решение срещу смесеното заплевеляване       Култура За контрол на Доза Приложение карантинен срок слънчоглед едногодишни житни и…
Виж повече »

МАЗА 4 СЛ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 40 г/л имазамокс   ХАРАКТЕРИСТИКА Селективен, контактен, почвен и вегетационен имидазолинов хербицид действащ върху едногодишни житни и широколистни…
Виж повече »

ПЛЕДЖ 50 ВП

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 500 г/л флумиоксазин   ХАРАКТЕРИСТИКА Контактен хербицид за борба с широколистни плевели при слънчоглед и царевица   МОМЕНТ…
Виж повече »

ШАРПЕН 33 ЕК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 330 г/л пендиметалин   ХАРАКТЕРИСТИКА Системен почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели при слънчоглед…
Виж повече »

Стратос® Ултра

Активни вещества: Циклоксидим 100 г/л   Приложение: Слънчоглед: Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища. Прилага се…
Виж повече »

Пулсар® Плюс

Активни вещества: Имазамокс 25 г/л с комплекс от аджуванти   Приложение: Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вкл.…
Виж повече »

Пулсар®

Активни вещества: Имазамокс 40 г/л   Приложение: Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вкл. и паразита синя китка…
Виж повече »

Спектрум®

Активни вещества: Диметенамид – П, 720 гр/л   Приложение: Срещу едногодишни житни и някои широколистни. Прилага се почвено след сеитба…
Виж повече »

Стомп® Аква

Активни вещества: Пендиметалин 455 г/л   Приложение: Срещу едногодишни житни и някои широколистни. Прилага се след сеитба преди поникване на…
Виж повече »

Ретенго

Активни вещества: Пираклостробин 200 г/л   Приложение: За борба срещу листен пригор и листна ръжда

Пиктор®

Активни вещества: Боскалид 200 г/л Димоксистробин 200 г/л   Приложение: За борба срещу фома, фомопсис, алтернария, склеротиния и сиво гниене…
Виж повече »

Експрес® 50 СГ

Вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при слънчогледови хибриди, толерантни на ЕКСПРЕС® 50 СГ   АКТИВНО ВЕЩЕСТВО – 500…
Виж повече »

БО-ЛА – листен тор

Неорганичен тор за листно подхранване с бор и молибден, при маслодайна рапица, пшеница, слънчоглед и лозя   Състав: Бор (В)…
Виж повече »

Импакт™ 25 СК

Системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу икономически най-важните болести по зимни зърнено-житни и технически култури   АКТИВНО…
Виж повече »

Фузилад Форте 150 ЕК

Системен, листен, селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни плевели при маслодайна рапица, слънчоглед, памук, тютюн, соя, картофи, фасул,…
Виж повече »

Фузилад Макс 125 ЕК

Системен, листен, селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни плевели при маслодайна рапица, слънчоглед, памук, тютюн, соя, картофи, фасул,…
Виж повече »

Шадоу®

Активни вещества: Клетодим – 120 г/л Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: Втора професионална Какви са практическите предимства? →…
Виж повече »

123